Unikt israeliskt brandvarningssystem räddar liv

Matash brandvarningssystem förutspår hur en skogsbrand kommer att spridas och hjälper myndigheter att fatta bättre beslut för att bekämpa dem.

 

Israels unika system för att förutspå hur skogsbränder beter sig har börjat revolutionera hur dessa potentiellt dödliga incidenter bemöts – och hur man på en samma gång räddar liv, träd och egendomar.

Matash Fire Forecasting System placerades ut för första gången 2012 och är ett resultat av Carmel-skogsbranden som härjade i december 2010, den värsta skogsbranden i Israels historia som tog 44 människors liv, förstörde fem miljoner träd och skadade många egendomar i området.

En av de svåraste och farligaste aspekterna av att bekämpa skogsbränder, i genomsnitt inträffar ungefär 1000 stycken varje år i Israel, är att beräkna hur branden kommer att sprida sig. Ofta är beslut om vart man skall sända personal och utrustning, eller evakuera boende, rena gissningar.

Forskningsenheten vid Israel Ministry of Public Security undersökte europeiska och amerikanska modeller för att förutse hur skogsbränder beter sig genom att använda Weather Research Forecasting (WRF). De byggde sedan en simulering av hur ett sådant system kunde ha bidragit med kritisk information till dem som kämpade med Carmelbranden.

Simulering blev lyckad och Matash växte fram som ett resultat av detta, säger Shai Amram, geografisk informationssystemchef för departementets forskningsavdelning. ”Det här är världens första operationella WRF-system”, säger Amram.

Han och forskningschefen Besora Regev visade upp Matash för internationella representanter i samband med en konferens om ”domestic security” i Tel Aviv under hösten 2012. Delegater från länder som Spanien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Sydkorea och Kenya uttryckte stort intresse. Eftersom systemet byggdes med engelska som språk kan det användas över hela världen.

 

Nya möjligheter

Matash kopplar samman uppgifter om väder, topografi och infrastruktur så fort brandmän rapporterar in deras exakta position.

Genom att använda direkt återkoppling, men även källor som Google Maps och Google Earth, ger systemet en komplett situationsrapport baserad på väder, relativ fuktighet, nederbörd, vindriktning- och hastighet; men även topografiska förhållanden, var brandfarligt material finns och fuktnivå i växtligheten i området.

Resultaten är fenomenala och måste närmast beskrivas som ett historisk genombrott vad gäller brandbekämpning.

”Efter att brandmännen på plats rapporterar in sina positioner kan vi inom 15 minuter få fram rapport som gäller för den kommande timmen”, säger Amram. ”Efter 30 minuter, kan vi från information som gäller för de kommande sex timmarna”.

Matash finns tillgängligt för brandkår, polis och andra räddningsorganisationer i Israel men även Israel Nature and Parks Authority som ansvarar för stora skogsområden.

 

Systemet har använts operativt

Snart efter att systemet utvecklats fick det bevisa sig. Förra sommaren härjade två stora bränder i närheten av Jerusalem. Systemet gav snabbt information om förutsättningarna för de kommande timmarna och man lyckades få kontroll över bränderna.

Förutom att systemet tar fram information om hur branden kommer att utvecklas kan den även förse beslutsfattare med en tvådimensionell karta, en 3D bild av brandtemperaturen, flammornas höjd samt en karta över möjliga nya bränder i högriskområden.

2 Responses to "Unikt israeliskt brandvarningssystem räddar liv"

  1. shibu k george  oktober 21, 2014 at 12:49

    God Bless Israel

    Svara
  2. Pingback: Medlemscirkulär 6 – 2014 | Handelskammaren Sverige-Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*