Uppfinning som kontrollerar om vatten är drickbart

Tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter. FN:s generalförsamling antog 2010 en resolution som fastslog detta. 

“The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity,” och “a prerequisite for the realization of other human rights,” står det i det dokument som 2002 utarbetades av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Men än idag saknar två miljarder människor tillgång till rent dricksvatten enligt Världshälsorganisationen, WHO, och ungefär 842 000 människor dör varje år på grund av orent dricksvatten.

Vad händer om det fanns ett okomplicerat och relativt prisvärt sätt att snabbt upptäcka om vattnet är säkert att dricka? Israeliska startup-företaget Lishtot, som specialiserat sig på just vattenteknik, har nyligen visat upp en ny enhet som gör exakt detta.

Jerusalem-baserade Lishtot, vilket är hebreiska för att ”dricka”, erbjuder produkter som effektivt och snabbt kan upptäcka minst 20 olika föroreningar i dricksvattnet – utan att någonsin röra vid det.

Lishtot grundades 2015 av Netanel Raisch och Dr. Alan Bauer, som också är företagets VD, och har utvecklat TestDrop Pro, en nyckelkedjeliknande handhållen enhet med en sensor som, när den placeras i närheten av ett glas vatten omedelbart kan avgöra om vattnet är säkert att dricka. Enheten blinkar blått om vattnet är säkert och rött om det är förorenat.

Lishtots innovativa och patenterade teknik använder elektriska fält för att upptäcka eventuella föroreninger i vattnet, såsom bakterier, bekämpningsmedel, tungmetaller och andra toxiner. Enligt Lishtot är tekniken otroligt känslig för alla sorters föroreningar, även tvål och saliv, men samtidigt ignorerar tekniken närvaron av jord eller föreningar såsom magnesium eller salt som är avsedda att vara i rent vatten.

Läs mer om Lishtot och deras innovativa teknik på NoCamels.

Foto: Lishtot / NoCamels

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*