Utgrävningar vid biblisk plats med koppling till Förbundsarken

Utgrävningarna visar en monumental struktur som är unik för regionen. Men var det en helgedom eller platsen för Davids triumferande parad med den legendariska arken? 

Den massiva strukturen upptäcktes vid ett katolskt kloster och tros ha använts som en gammal helgedom för Förbundsarken, säger arkeologen Israel Finkelstein vid Tel Aviv University.

Läs mer om utgrävningarna på Times of Israel.

Foto: Shmunis Family Excavations, Kiriath-jearim

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*