Utvecklingsländer – en växande marknad för israeliska startups

Många israeler vill starta företag samtidigt som de vill göra en insats för både den jord vi lever på och det samhälle vi lever i.

Om du frågar unga israeliska dataprogrammerare om vad de har för drömmar kommer du att få samma svar nio av tio gånger – de kommer att svara ”startup” – och det naturliga marknadsmålet är USA följt av den globala marknaden.

Denna dröm kan naturligtvis bli verklighet för många hoppfulla ungdomar, som till exempel skaparna av Waze, men enligt Caylee Talpet från IsraelDev Network är en mer realistisk plan att anpassa sina high-tech drömmar till utvecklingsmarknader. Utvecklingsmarknader söker efter nya sätt att spara vatten, energi, utveckla kommunikation och använda teknologi för att övervaka hälsa.

Israel har alla förutsättningar för att inta en ledande position, tror Talpert, trots att det idag endast är ett fåtal företag som uteslutande riktar sig mot utvecklingsmarknader. IsraelDev, Israeli Network för International Development, kan hjälpa.

“När man tittar på Israels demografi, ser man att vi ligger någonstans mellan Afrika och Asien. Vi har expertisen så vi borde vara närvarande när marknaderna växer på dessa ställen. Vårt stora mål är helt enkelt att positionera Israel där det borde vara”, säger Talpert.

Det är tydligt att Talpert inte följer i samma spår som många andra inom high-tech. Hennes dröm är dessutom inte bara high-tech och clean-tech, utan att utvecklingsteknologi skall uppmärksammas i VC-portföljer i Israel.

IsraelDev stöds av Pears Innovation and International Development Program vid Tel Aviv-universitetets Hartog School of Government and Policy som arbetar med att ge både befintliga och nya israeliska företag en fördel när det kommer till att etablera sig på utvecklingsmarknader.

Talpert nämner att fyra miljarder människor bor i det vi kallar utvecklingsmarknader och att vissa av dessa inte alls bor långt bortom Israels gränser. Kollektivt har även dessa marknader en stor köpkraft.

Ett antal unga företag har redan etablerat sig mot utvecklingsteknologier och samarbetar nu även med IsraelDev Network.

Ett av dem är MigrantHealth. Företaget grundades av läkarstudenter i Israel och inriktar sig på effektivisera sjukvård för marginaliserade befolkningsgrupper. Efter att ha upplevt vissa problem med invandrare och flyktingar i Israel så har de utvecklat en plattform för att enklare kunna komma åt patienters journaler online vilket skall leda till att patienterna får bättre vård.

Ett annat företag är Nova Lumus som hjälper personer att betala för användning av solpaneler på ett rimligt sätt genom att använda sin mobiltelefon.
NowForce, ett israeliskt företag som ännu inte är kopplat till IsraelDev, utvecklar nödsamtal och larmcentral via smartphone. Lösningen används av polis och akutvård i Nigeria.

Många fler företag är på gång. I november organiserade IsraelDev, tillsammans med Terra Ventures, Dev4Dev Cleanweb Hackaton som samlade 200 israeliska entreprenörer, datanördar och utvecklingsspecialester för att skapa applikationer som kan möta de utmaningar som utvecklingsländerna står inför. Resultatet blev en blandning av applikationer för diagnostik, jordbruk och elektrifiering av landsbygden.

Det vinnande laget, Platfarm, arbetar nu med applikation för marknadskoordination som skall användas av jordbrukare i Zimbabwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*