Vaccination av palestinier som arbetar i Israel påbörjad

Vaccination av palestinier som arbetar i Israel påbörjad

Kampanjen för att vaccinera palestinska arbetare som har giltig licens att arbeta i Israel började idag.

Idag (måndagen den 8 mars 2021) har kampanjen börjat för att vaccinera palestinska arbetare som har en giltig licens att arbeta i Israel och de judiska samhällena runt om Judeen och Samarien. Kampanjen bedrivs bland annat under ledning av det israeliska hälsovårdsministeriet, COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), samt Magen David Adom.

De stationer som har upprättats vid de olika gränsövergångarna i Judeen och Samarien började arbeta i morse under drift av israeliska sjukvårdspersonal och Magen David Adom, tillsammans med företrädare för civilförvaltningen och Land Crossings Authority.

Under de närmaste två veckorna kan varje arbetare som vill vaccineras göra det vid en av dessa stationer i samordning med sin arbetsgivare och berörda myndigheter.

 

Läs mer om vaccinationskampanjen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*