Vad är Shmita och var kommer det ifrån?

Var sjunde dag, på sabbaten, är det meningen att människor och djur ska vila. En liknande princip finns för jorden: enligt Torah ska jorden vila vart sjunde år.

Ett sabbatsår för jorden kallas shnat shmita. På Rosh Hashana i år kommer Israel att inleda ytterligare ett sabbatsår föreskrivit i Bibeln. Enligt Bibeln (Exodus 23:10-11) ska vart sjunde år vara ett shnat shmita. Jorden ska inte brukas och produkter från jorden får inte köpas eller säljas. Jorden ska alltså lämnas i fred men man får plocka det som växer på fälten och i fruktodlingar vid behov. Man får även vattna och gödsla jorden för att förhindra att den dör.

Man vet inte exakt när Shmita startade. Det finns inga bevis i Bibeln att det förekom under den Första tempelperioden. Men under den Andra tempelperioden däremot finns det rikligt med bevis för att judarna brukade shmita men i mindre grad efter templets förstörelse.

Enligt den judiske historikern Josephus Flavius 20 volym stora verk ”Antiquities of the Jews” beslöt både Alexander den Store och Julius Ceasar att judarna inte behövde betala skatt under shmita. Efter Bar Kochbas revolt, var judarna inte längre befriade från att betala skatt under shmita och de fick t o m högre skatter.

Under årens lopp minskade antalet judiska bönder i Landet Israel så detta var inte längre ett problem (eftersom shmita endast gäller Israel). Detta fortsatte till 1800-talet när den sionistiska rörelsen vaknade och Landet Israel återigen fick judiska bönder. Dessa bönder kunde knappt försörja sig själva under vanliga omständigheter och det vore således helt omöjligt att överleva ett shmita-år utan att bruka jorden. Under det hebreiska året 5649 (1888-1889) som var ett shmita-år deklarerade Rabbin Yitzhak Elhanan Spektor, chefsrabbin i Kaunas (nuvarande Litauen) att judisk jord i Palestina tillfälligt kunde säljas till araber under denna period och därmed kringgå problemet. Andra rabbiner instämde i detta men en del andra motsatte sig detta förslag.

När den judiska närvaron i Palestina och judiska bönder därmed ökade, blev problemet mer markant och under shmita-året 5670 (1909-1910) ökade diskussionen kring kryphålet. Rabbin Abraham Isaac Kook var den viktigaste religiösa sionismens ledare och stödde den ”virtuella försäljningen av jorden till muslimer”. Oppositionen leddes av Yaakov David Wilovsky i Safed. När Staten Israel grundades 1948 accepterade Chefsrabbinatet detta kryphål.

2007 var också ett shmita-år. Chefsrabbinatet i Israel bestämde att varje rabbinskt råd själva skulle besluta om hur man skulle agera i sitt område. Men Jordbruksministeriet motsatte sig detta och vände sig till Israels Högsta Domstol som beslöt att behålla status quo. Dessutom antog man ytterligare ett kryphål – Otsar Beit Din. Detta betyder att rabbinska råd betalar bönderna för att plocka frukten och grönsakerna och transport men de får inte betalt för produkterna. De får bara betalt för arbetet.

One Response to "Vad är Shmita och var kommer det ifrån?"

  1. Pingback: Blodmånar | i Kristus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*