Vad betyder Sveriges ”sändebud” för den palestinsk-israeliska konflikten?

Den 15 februari meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige kommer utse ett “särskilt sändebud” för den arabisk-israeliska konflikten med uppdrag att på “heltid arbeta med konflikten mellan Israel och Palestina,” ansvara för att etablera ”kontakter” i regionen samt representera ”Sverige i internationella samtal”. Enligt Wallström återkom känslan av att hopp kan övergå i förtvivlan under hennes resa i området 2016 samt i de samråd Sverige har med ”närmare 150 israeliska och palestinska civilsamhällesorganisationer”.

Redan innan detta, under förberedelserna inför Pariskonferensen den 15 januari, initierade och ledde Sverige en ”civilsamhälleskomponent” som ett av tre fokusområden för att främja en tvåstatslösning mellan Israel och den Palestinska myndigheten.

För att understryka Sveriges nära samarbete med politiserade NGOs sa en diplomat i samband med Pariskonferensen att ”vi talade med NGOs, föreningar, bloaggare och andra aktörer. Alla utom politiker. Resultaten av vår undersökning är inte vetenskapliga men jag tror de reflekterar situationen väl…”

Alliansen med favoriserade NGOs är inget som skett plötsligt – Sverige har under många år försett dessa organisationer med frikostiga bidrag.

Under 2015 budgeterade Sverige för ungefär 16,1 miljoner dollar till NGOs aktiva i den arabisk-israeliska konflikten. Många av dessa NGOs har inte bara lett men deltagit i kampanjer som klingar illa med Sveriges utrikespolitiska mål att främja fred och arbeta för en tvåstatslösning. Några av grupperna använder sig till och med av antisemitisk retorik och har tydliga kopplingar till terroristorganisationer.

Dessutom bidrar Sverige med över 5 miljoner dollar till Human Rights and International Humanistarian Law Secretariat som i sitt arbete stöder NGOs som främjar BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) samt ”lawfare”-kampanjer mot Israel.

Givet denna bakgrund kommer det nya sändebudet som utrikesminister skickar ut endast betyda mer av detsamma. Istället för att främja fred kommer sändebudet bli ännu ett verktyg för kontraproduktiv finansiering av ytterlighetsorganisationer.

Texten är en översättning av denna text från NGO Monitor

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*