Vad har Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Kirk & Michael Douglas och Brooke Shields gemensamt? Se bilderna!

Svaret: De har alla planterat träd i Israel och är därmed en viktig del i arbetet att få Israel att grönska!

I år är det 115 år sedan Keren Kajemet Le’Israel-Jewish National Fund (KKL-JNF) grundades i Basel år 1901. 23 år tidigare, den 17 januari 1878, grävdes den första fåran i Petah Tikva som träd planterades i. Detta blev startskottet för projektet att få landet Israel att grönska.

KKL har under åren huvudsakligen blivit förknippade med trädplantering och senare även sitt vattenarbete. Men idag består organisationen av mycket mer – man är aktiv inom miljöforskning, samhällsutveckling, infrastruktur och utbildning. Över 250 miljoner träd har planterats och som enda land i världen lämnade man 1900-talet med fler träd än då seklet inledes.

Idag ser man det som en uppgift att förverkliga Ben Gurions vision om att få Negevöknen att blomstra. På grund av att tillgången på vatten varit dålig i Israel har man även anlagt över 200 dammar som lagrar vatten från regnperioder. Organisationen samlar in pengar över hela världen för att fortsätta detta viktiga arbete. Det finns bland annat en avdelning i Sverige som du når här.

Israel21c har i dagarna publicerat några bilder ur KKL-JNF:s arkiv på 1900-talsikoner som besökt Israel och planterat träd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*