Vad kan startups lära sig av ”the Startup Nation”? Här kommer fem tips!

Vilket är det bästa sättet att skapa ett innovativt och entreprenöriellt ekosystem?

Här kommer några av hemligheterna bakom Israels lyckade innovationsarbete:

Sikta globalt – med en väldigt liten lokal marknad och inga formella relationer med våra omgivande grannar har israeliska startups inte haft något annat val än att tänka globalt från första början. Den internationella utgångspunkten pressar israeliska startups att utveckla teknologi som är attraktiv för en global marknad och de måste därför också anpassa sina marknadsstrategier därefter.

Startups och multinationella företag: en kärlekshistoria. Att sikta globalt är avgörande men det finns fortfarande ett enormt värde i att utveckla relationen mellan ditt lokala startup-ekosystem och världsledande företag. Stora företag behöver energin och den kreativa andan som startups för med sig för att vara i framkant av forskning och innovation. Startups å sin sida behöver tillgång till marknader och samarbeten som dessa multinationella företag kan tillhandahålla. Här ser vi en av anledningarna till varför några av världens största teknikföretag som Microsoft, Google, IBM, Intel och andra erbjuder inkubatorer och accelerationsprogram i Israel. Detta gynnar små startups med stora framtidsutsikter och skapar viktiga relationer samtidigt som det också skapar ett dynamiskt ekosystem.

Partnerskap mellan det privata och offentliga. Israels unika partnerskap mellan det privata och offentliga har varit grundläggande för high-tech sektorns tillväxt. Regeringen tillför årligen 4,5% av BNP till forskning och utveckling vilket är den högsta procentuella investeringen i världen och det har lönat sig. I början av detta arbete lanserade regeringen ett antal innovativa program som skulle sätta fart på den lokala high-tech industrin, det mesta kända är ”Yozma”-programmet som utvecklades av Office of the Chief Scientist. Chief Scientist sorterar under Israels ekonomiministerium och erbjuder finansiering för att kompensera riskerna i utvecklingsstadiets tidiga skeende samtidigt som det uppmuntrar utländska investeringar. Detta nya och banbrytande program anges ofta som anledningen till den snabba utvecklingen av Israels riskkapitalindustri och för att ha skapat Israels unika inkubatorprogram för startups. Regeringen förnyar konstant sina banbrytande modeller för partnerskapen mellan det offentliga och privata, modeller som nu implementeras av en rad andra länder.

”Let Your Angels Spread Their Wings”. Affärsänglar är en kritisk, och ofta undervärderad, del av ett innovativt ekosystem. De överbryggar viktiga finansieringshål samtidigt som de fungerar som mentorer i ett tidigt skede. Regeringen har nyligen godkänt ändringar i vad som kallas för ”Angels Law” vilken ska uppmuntra privata investerare att gå in tidigt (kallat seed-stage) genom att då bland annat få skattelättnader samt andra förmåner.

Räds aldrig misslyckande. I många kulturer är det fult att misslyckas och en entreprenör blir ofta märkt för alltid på grund av det. I Israel ses istället ett misslyckade som ett steg mot framgång. Många av Israels mest framgångsrika startups har grundats av entreprenörer som lärde sig av sina misslyckanden för att sedan gå vidare mot enorma framgångar. Som tennisstjärnan Billy Jean King en gång sa ”mästare fortsätter spela tills de gör det rätt”. Gör förmågan att fela för att sedan kunna resa sig igen en del av er kultur och mästare kommer att uppstå.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*