Varför lyckas Israel kommersialisera akademiska framsteg?

Runt om i världen söker universitet att efterlikna Israels framgånger med att kommersialisera akademiska innovationer och det är ingen slump att Harvard och UCLA väljer erfarna israeler att leda sina avdelningar för tekniköverföring. Universiteten har varit i behov av att strömlinjeforma övergången från laboratoriet till marknaden, och israeliska universitet har visat sig vara särskilt framgångsrika på detta område.

“Universities are reinventing themselves as micro environments for innovation and entrepreneurship. A university that can’t demonstrate its impact on industry and the marketplace will become less relevant in the future,” säger Benjamin Soffer, ordförande för  Israel Tech Transfer Network. Soffer bjuder frekvent in folk från USA, Europa och Asien för att sprida sin kunskap, och leder dessutom Technion-Israel Instiute of Technologys T3 TTO, vilken inkluderar två inkubatorer och över 90 spinoff-företag, bland annat ReWalk Robotics och Mazor Robotics. Technions bugdet på drygt 90 miljoner dollar är dock blygsam i jämförelse med MITs budget på 1.5 miljarder dollar. Ändå är intäkter från kommersialisering ungefär samma, enligt Soffer.

“Even more remarkable, the combined research budget of all Israeli universities is half the research budget of MIT. This is validation of the strength of the technology we produce.

Soffer menar att Israels ekosystem för startups erbjuder ett mer effektivt ”packningssystem” som kan tillhandahålla och behandla all den innovation som kommer från Israels universitet och militära tech-enheter.

“Startups have small teams with tight budgets and schedules and no bureaucracy, so they can be extremely effective. The tech transfer is done through these startups, and big companies don’t mind paying a premium for getting that technology at a later stage when it has been de-risked by the startup.”

Läs mer om TTO, tekniköverföring och Israels framgångar i området på Israel21c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*