Varför palestinier föredrar att jobba för israeliska arbetsgivare

Palestinska myndighetens centralbyrå: Israeler betalar palestinska arbetare dubbelt så mycket som palestinska arbetsgivare.

  • Israelisk-arabisk advokat: Israelisk arbetsrätt är väldigt bra. Tyvärr stjäl palestinska mellanmän hälften eller två tredjedelar av kvinnors löner.
  • Palestinsk arbetare: Dubbelt så hög lön lockar palestinska arbetare till Israel, i Palestinska myndigheten utnyttjas de.
  • Statistik: ”120 000 palestinier arbetar i Israel och bosättningarna” (PA TV, Workers’ Affairs, 11 maj 2016)

Förhållandena för palestinier som arbetar i Israel och bosättningarna är mycket bättre jämfört med de i den Palestinska myndigheten enligt en israelisk-arabisk arbetsrättsadvokat och en palestinsk arbetare som intervjuades i programmet Workers’ Affairs på PA TV. Arbetaren förklarade att förhållandena är så pass mycket bättre att palestinier väljer, eller kanske till och med ”måste”, arbeta för israeliska arbetsgivare.

Khaled Dukhi, arbetsrättsadvokat som arbetar tillsammans med den israeliska icke-statliga organisationen Workers’ Hotline, sa i palestinsk TV att israelisk arbetsrätt är ”väldigt bra” eftersom den inte skiljer mellan män och kvinnor eller mellan israeler och palestinier. Han påpekade dock att palestinier som arbetar i Israel eller bosättningarna fortfarande lider eftersom palestinska mellanmän tar delar av deras lön.

Läs hela artikeln på Palestinian Media Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*