Världshälsoorganisationen (WHO): Medellivslängden i Israel bland de högsta i världen

Rapporten som bygger på en stor mängd insamlad data bland OECD-länder visar att Israel hamnar högt upp inom en rad olika hälsoindikatorer. Vad gäller medellivslängd samt möjligheten att överleva hjärtsjukdomar, cancer och diabetes hamnar man i den absoluta världstoppen.

WHO presenterade sin omfattande rapport om hälsostatistiken i OECD-länder i mitten av maj. För Israels del visade den bland annat att medellivslängen för både israeliska män och kvinnor är bland den högsta i världen. Statistiken visar också att den medicinska kvalitén är mycket god och att andelen dödsfall på grund av allvarliga sjukdomar är låg jämfört med andra jämförbara länder.

Medellivslängden i Israel (genomsnittet för både män och kvinnor) är 82,5 år vilket placerar Israel som nummer åtta i världen. Om det slås ut på kön är medellivlängden för män kortare än för kvinnor med 80,6 respektive 84,3 för kvinnor. Det gör att männen hamnar på plats fyra i världen efter Irland, Schweiz och Island. Kvinnorna hamnar på en åttonde plats.

Vad gäller till exempel vaccinationer är statistiken hög med 94%. Enligt uppgifter från Hälsodepartementet hamnar den ännu högre och varierar mellan 95-97%.

Alkoholkonsumtionen är bland den lägsta i världen, långt under de flesta europeiska länder, USA, Australien och Nya Zeeland. Lägst är den i de arabiska länderna där alkohol är förbjudet.

Läs mer på Ynet här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*