Vatten som drivmedel?

Bilar kan i framtiden drivas med vatten tack vare ny teknik från .

I israeliska Electriq-Globals system reagerar flytande bränsle med en katalysator för att frigöra väte från vatten. Det förbrukade bränslet kan sedan fyllas på för återanvändning.

Läs mer på Israel21c.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*