Vattenbristen över i Israel

”Avsaltat havsvatten och återvunnet avloppsvatten. Det håller på att lösa problemet med vattenbrist i Israel” – skriver Jonas Adolfsson för Världen Idag.

” Inom högst tre-fyra år kan Israel få allt sitt dricksvatten från havet, säger Yona Chen, professor vid fakulteten för jordbruk, mat och miljö vid Hebrew University.

En av nycklarna är tekniken för att rena avloppsvatten. Här har man efter 15 års intensivt utvecklingsarbete kommit mycket långt.

– Nivån av renhet är så hög att man faktiskt kan dricka det här vattnet. Ingen gör det än så länge. Men det är bara av psykologiska skäl, det har inget med vattnets kvalitét att göra, framhåller professor Chen i en telefonintervju med Världen idag.

Det renade avloppsvattnet fyller däremot stora delar av jordbrukets bevattningsbehov. Och det gör att det vanliga dricksvattnet räcker mycket längre.”

Läs hela artikeln på Världen Idag.

 

Bild: Världen idag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*