VECKANS INNOVATION FRÅN ISRAEL | EarlySense

VECKANS INNOVATION FRÅN ISRAEL | EarlySense

Israeliska EarlySense erbjuder ett kontaktfritt, icke-invasivt patientövervakningssystem som med hjälp av AI-sensorer kan upptäcka försämring av patientens tillstånd.

Systemet kan hålla koll på Covid19-patienter i hemkarantän eller på sjukhus medan dess trådlösa övervakningsenhet hjälper att skydda vårdpersonal.

EarlySense placeras under patientens madrassen och följer mer än 100 olika datapunkter per minut, bland annat patientens andning, hjärta och rörelse. Med hjälp av artificiell intelligens kan systemet förutse ifall patientens tillstånd håller på att försämras och därmed uppmärksamma vårdpersonal i god tid.

Systemet används i dagsläget på över 250 sjukhus och finns installerat i över 40 000 sjukhusbäddar över hela världen.

Läs mer på www.earlysense.com!

Varje vecka lyfter vi fram en aktuell innovation från Israel. Skriv gärna nedan vad du vill läsa om härnäst!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*