Veckoleveranser till Gaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förra veckan passerade 2 552 personer via Erezterminalen. 1 239 lastbilar levererade totalt 35 177 ton varor och byggnadsmateriel. Israel levererar även fem miljoner kubikmeter vatten per år, 125 MW el per dag och 680 ton gas.

Sedan början av året har 24 385 lastbilar levererat 697 416 ton varor och byggnadsmateriel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*