Dagliga leveranser till Gaza

Källa: COGAT

Källa: COGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förra veckan passerade 2 625 personer via Erezterminalen. 1 216 lastbilar levererade totalt 32 660 ton varor och byggnadsmateriel. Israel levererar även fem miljoner kubikmeter vatten per år, 125 MW el per dag och 910 ton gas.

Sedan början av året har 26 914 lastbilar levererat 766 102 ton varor och byggnadsmateriel.

För mer information se COGAT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*