Vetenskapsmän från Israel, Iran och Pakistan utvecklar ny partikelaccelerator i Mellanöstern

Israeliska vetenskapsmän slår sig samman med kollegor från Pakistan, Iran, Egypten och Jordanien för att utveckla Mellanösterns nya partikelaccelerator – SESAME. Projektet uppges kosta cirka 840 miljoner kronor.

Acceleratorn, Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications, skall byggas utanför staden al-Balqa, nordväst om Amman. Om allt går enligt plan skall den invigas nästa vår och de första experimenten väntas ske redan under hösten enligt bland annat The Guardian.

Läs mer på NoCamels

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*