Vice ambassadören: Världen måste agera mot Hizbollahs aggressioner

Vice ambassadören: Världen måste agera mot Hizbollahs aggressioner

Hizbollah har Israels utplånande som officiell doktrin. Allt för länge har deras aggression och terrorhandlingar tillåtits destabilisera hela Mellanöstern. 

De nyligen släppta filmsekvenserna måste bli en väckarklocka, skriver vice ambassadör Efrat Hochstetler.

I förra veckan blev filmsekvenser tillgängliga som visar hur Hizbollah-styrkor i Libanon attackerar FN:s fredsbevarande UNIFIL-förband, sätter deras fordon i brand samt tar ifrån dem deras vapen, hotar och förnedrar dem. Just denna incident skedde för ett år sedan men har hitintills inte offentliggjorts av FN.

Under helgen har Hizbollah riktat beskjutning in mot Israel samtidigt som dess ledare Nasrallah framfört allvarliga hot. Nya attacktunnlar från Libanon in i Israel har under våren upptäckts och kunnat oskadliggöras.

Attackerna och trakasserierna mot FN:s fredsbevarande styrka är inget nytt. Också UNIFL-soldater från andra länder har blivit föremål för Hizbollahs övervåld. I själva verket ges UNIFIL inte tillträde till de områden i södra Libanon som man är satt att övervaka – och kan därför tragiskt nog heller inte uppfylla sitt mandat.

Detta är Hizbollah

Det är i sammanhanget väsentligt att dra sig till minnes vad för slags organisation Hizbollah verkligen är.

Grundat av Iran och i realiteten mullornas väpnade arm i Libanon – en stat man nu behärskar med terror – har organisationen Israels utplånande som officiell doktrin. Samtidigt är Hizbollah djupt engagerat i det syriska inbördeskriget på regimens sida i nära samarbete med det iranska Revolutionsgardet.

Sin enorma vapenarsenal på cirka 100 000 missiler riktade mot Israel, har Hizbollah med avsikt placerat mitt bland civilbefolkningen i södra Libanons byar. Avsikten är således att i händelse av den väpnade konfrontation man söker cyniskt maximera antalet civila offer såväl bland israeler som bland den egna civilbefolkningen.

Attacktunnlar mot Israel

Det omfattande nätverk av attacktunnlar riktade in mot Israel som avslöjades i december 2018 bär vältaligt vittnesbörd om vad som är Hizbollahs sanna intentioner.  Medan allt detta fortgår tiger det internationella samfundet och vänder konsekvent bort blicken.

Enligt FN-resolution 1701, som ger UNIFIL-styrkan dess mandat, har Hizbollah överhuvudtaget inte rätt till någon närvaro söder om Litani-floden. Området skall i stället patrulleras av FN:s fredsbevarande trupper i UNIFIL – som i dagsläget vägras tillträde dit. Nu får området i stället tjäna som bas för Hizbollahs militära uppbyggnad och aggression. En aggression som också når långt utanför Mellanösterns gränser – vilket visades exempelvis av den stora terrorattacken mot judiska centret i Buenos Aires år 1994, som kostade 85 människor livet.

FN-attacken en väckarklocka

De nu släppta filmsekvenserna visar med all tydlighet Hizbollahs totala brist på respekt för FN:s fredsbevarande styrkor och deras mandat – och måste tjäna som väckarklocka för det internationella samfundet innan det är för sent.

Hizbollahs ohämmade och av världssamfundet obehindrade aggression och militära uppbyggnad samt ledande roll i terroraktiviteter världen över utgör ett oerhört hot mot säkerheten för både Israels och Libanons civila men också för freden och stabiliteten i hela Mellanöstern.

Allt för länge har Hizbollahs aggression och terrorhandlingar samt totala brist på respekt för de mest grundläggande mänskliga rättigheter tillåtits destabilisera hela Mellanöstern – nu måste den fria världens regeringar reagera med kraft och beslutsamt svara på Hizbollahs aggression samt på ett avgörande sätt stärka UNIFILS möjligheter att utföra sitt uppdrag.

 

Av Efrat Hochstetler

Biträdande beskickningschef, Israels ambassad

Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*