Viceambassadören: Vi vill ha fred – Hamas underblåser konflikten

Anders Österberg (S) erkänner att attackerna mot Israel genomförts av terroristorganisationer, vilket är glädjande. Jag önskar att detta också vore den hållning som Sverige officiellt skulle ge uttryck för.

Det hade varit klädsamt att se ett mycket mer handlingskraftigt ställningstagande mot terrorn liksom stöd till en demokrati som delar samma värderingar som Sverige.

Vi ser igen hur Israel och Hamas/PIJ nämns i samma andetag. Eftersom den ena parten är en iranskstödd terroristorganisation med målet att utplåna Israel kan det aldrig vara berättigat att jämföra dess handlingar med en försvarsmakt som gör sitt yttersta för att värna civila liv.

Siffrorna från Al Mezan bidrar inte till att balansera bilden utan snedvrider den, eftersom de inte säger något om vem eller vad som var målen för de israeliska luftangreppen. Målen var terrorns infrastruktur i Gaza – tunnlar, avfyrningsramper och träningsanläggningar för terrorister.

Varje form av jämförelse saknar all grund – Israel agerar i självförsvar för att det är tvingat till det genom upprepade hot mot sin existens.

För fred och stabilitet lämnade Israel Gaza 2005. Miljarder euro pumpades in, vilka i stället för att investeras i infrastruktur endast missbrukats av Hamas för att främja de egna terroraktiviteterna. Jag känner med Gazas folk men de behöver ett styre som förmår använda det internationella stödet på ett konstruktivt sätt, i stället för att utnyttja ekonomin för inköp av vapen och utbetalning av terrorlöner.

Israel önskar en fredlig gräns till Gaza men så länge Hamas underblåser konflikten i stället för att prioritera sitt folk har inte freden någon chans.

Trots de många hot som följt landet sedan dess grundande för 71 år sedan har Israel på några få decennier utvecklats från en fattig öken till en blomstrande stat. Parallellt med detta har man alltid sökt fred – vilket uppnåtts med grannstaterna Egypten och Jordanien. Israel ser med förväntan fram emot den dag då fred ska råda med landets palestinska grannar.

Efrat Hochstetler, vice beskickningschef, Israels ambassad i Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*