Video: Odla mer med mindre vatten

Sedan 1950-talet, då en israelisk uppfinnare utvecklade det första moderna systemet för droppbevattning, har israeliska experter utvecklat många nya och innovativa lösningar för jordbruket för att både bevara vatten och optimera vattenanvändningen. Dessa system används nu mer över hela världen.  

Under 1950-talet utvecklade en israelisk ingenjör och uppfinnare det första moderna systemet för droppbevattning. Det var en välbehövd uppfinning i det torra klimatet där tillgång till vatten dessutom var dålig. De nya systemen som kom innebar att man kunde odla mer utan att för den skull behöva mer vatten, man koncentrerade bara ytan som behövde bevattnas. Denna teknologi exporteras i dag till ett stort antal länder runt om i världen och många har fortsatt arbetet vilket lett till banbrytande jordbruksprodukter. Bland annat i de torra delarna av Afrika har de israeliska produkterna haft stor betydelse.

Läs mer:

Netafim säger att droppbevattning kan öka risskördarna och minska utsläpp av växthusgas

Vattenbristen över i Israel

Israelisk vattenteknologi flödar till törstiga Kalifornien

Israel och Världsbanken undertecknar viktigt vattenavtal

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*