Video: Think Cyber 2014 – Israel i framkant inom cyberteknologi

Som ett teknologi- och affärsdrivet land har Israel anslutit sig till de länder i världen som arbetar intensivt med cyberforskning och strävar efter banbrytande säkerhetslösningar inom cyberförsvar.

Den accelererande cyberrevolutionen har på ett markant sätt förändrat världen vi lever i med ständigt förändrade hotbilder men också möjligheter som rör sig mellan den fysiska verkligheten vi föddes i och den virituella världen vi har skapat. Allt detta har oundvikligen inspirerat innovativa koncept, produkter och tjänster inom en lång rad teknologiska inriktningar.

En framgångsrik anpassning till dessa snabba förändringar är livsviktigt och Israel har intagit en ledande position vad gäller cybersäkerhet och är ett av världens mest framgångsrika länder när det kommer till forskning och utveckling inom området.

Israel arrangerar ett antal internationella utställningar och konferenser för cyberlösningar, för samman ledande multinationella företag, hundratals start-up-företag, investerare, riskkapitalbolag och experter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*