Vilket land i världen är det bäst att vara född i?

I 1988 gjordes en liten undersökning där man tittade på var i världen det var bäst att födas i. Statistiken som användes att ta fram denna lista var inte överdrivet invecklad och, listan gjordes mest som en lättsam undersökning.

The Economist publicerade precis en ny lista med länder där det är bäst, respektive sämst att växa upp i. Denna gången har de använt ett flertal matematiska variabler såsom EIUs (www.eui.eu) ekonomiska prognoser, för att kunna få en så korrekt bild som möjligt.

De länder som ligger anses vara de bästa, är länder där ekonomisk och social stabilitet, livslängd och politisk frihet ökat stadigt.

Från 1988 till idag har Sverige gått från nionde plats på listan till fjärde plats. Israel har tagit ett stort kliv från trettionde plats till tjugonde plats. Tyvärr har våra allierade vänner såsom USA gått från första plats ned till sextonde plats, vilket sätter dem på nästan samma nivå som Israel.

 

Källor:

http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life

http://visual.ly/where-be-born-1988-2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*