Virtual reality omvandlar sjukvådsbranschen

“Israel is on the frontlines in some areas of this technology,” säger Orit Elion, professor i fysioterapi vid Israels Ariel University, som arrangerade en konferens förra året för att stärka samarbetet mellan VR- och AR-utvecklare och forskare i utvecklingen av vårdrelaterade applikationer.

Ett exempel på ett sådant företag är Surgical Theater, vilka tillverkar VR-produkter som ska träna och förbereda kirurger inför komplexa procedurer. Grundarna har en bakgrund i det israeliska flygvapnet, där liknande teknologier används.

Idag använder neurokirurger på stora sjukhus och universitet deras visualiseringsverktug för att förbereda och planera operationer, till exempel hur de ska navigera sig och ta sig till väga, men även för att informera patienter om hur det går till under en operation.

Läs mer om VR-revolutionen på Israel21c.

Foto: Business Wire

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*