Virtuell alkomätare som inte behöver utandningsluften

Ben Nassi vid Ben-Gurion-universitetet har utvecklat ett helt nytt sätt för att få ordning på fyllekörningar. En ”virtuell alkomätare” som använder sig av sensorer i smartphones, smartwatches, fitnessarmband och virtuella glasögonen kan mäta förändringar i en persons rörelsemönster och därmed indikera berusningsnivå. Nassi menar att den virtuella alkomätaren har exakt lika bra noggrannhet som de polisen använder sig av.  

”Alkohol har stor påverkan på hur våra kroppar rör sig och dessa rörelser kan avläsas av sensorer som byggs in i de apparater vi idag bär med oss hela tiden”, menar Ben Nassi. ”Vårt system läser helt enkelt av rörelserna då vi till exempel går från bilen till baren för att sedan jämföra dem med rörelserna då vi återvänder till bilen. Genom att jämföra dessa får vi fram ett resultat som indikerar graden av berusning”.

Applikationer som använder sig av mätningarna kan sedan varna personer, och till och med uppkopplade bilar, att alkoholnivåerna är för höga för körning.

Nassi och hans kollegor testade sensorerna vid olika barer under fem kvällar. 30 personers gångmönster registrerades innan den första drinken och sedan 15 minuter efter deras sista, vilket överensstämmer med den standard polisen använder sig av. Testresultaten validerades med hjälp av polisens alkomätare och de uppmätta nivåerna överensstämde till 100%.

Att idag köpa en tillräckligt bra alkomätare är ganska dyrt och dessutom den är dessutom lite omständig att använda. Om Nassi och hans kollegors virtuella alkomätare blir standard kommer snart alla att kunna bära med sig en fullgod alkomätare som fungerar perfekt utan att man ens behöver tänka på det. Hur bra hade inte det varit?

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*