Virus under graviditeten kan leda till diabetes för barnet enligt studie av bland annat Tel Aviv och Lunds universitet

Israeliska forskare har funnit starka bevis för att Typ 1-diabetes är kopplat till ett virus gravida kvinnor kan få som har en genetisk risk att få sjukdomen.

En studie ledd av professor Zvi Laron (tidigare Israel Prize-vinnare) visar att ett virus som gravida kvinnor kan ådra sig under graviditeten kan skada de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln vilket lägger grunden för Typ 1 barndiabetes, som det inte finns något botemedel för, samt andra autoimmuna sjukdomar.

Förekomsten av TD1 ökar över hela världen och forskningen fokuserar oftast enbart på bättre behandlingsalternativ. Laron föreslår dock ett radikalt nytt koncept: att förebygga T1D genom en antiviral vaccination for kvinnor i fertil ålder.

”Många familjer har ett barn med diabetes eller diabetes i familjen och kanske kan vi förhindra detta för kommande generationer. Efter att vi visat att andra autoimmuna sjukdomar antagligen börjar i livmodern, trots att de utvecklas i olika takt efter födseln, kan kanske vaccination för en sjukdom även förebygga andra.”

Laron och forskare vid Tel Aviv University, University of Washington och Lunds universitet har testat 107 friska gravida kvinnor under vintermånaderna då virusepidemier är vanligare. De tittade efter auto-antikroppar (ett tecken på diabetes som syns åratal innan de initiala symptomen dyker upp), anti-rotavirus samt anti-CoxB3 antikroppar.

Studien publicerades nyligen i Diabetic Medicine beskriver att specifika antikroppar, inklusive de som påverkar bukspottkörtelns celler som producerar insulin, återfinns i 10% av försökspersonerna.

För att vara säker på att det inte endast var ett israeliskt fenomen gjorde Laron studier på Sardinien där T1D är vanligt samt Tyskland, Irland, USA och Nya Zeeland. I både den norra och södra hemisfären kunde man observera samma mönster.

”Environmental factors, including viral infections contracted in utero, were to blame. And because there is a known association between T1D and other autoimmune diseases – for example, about 20 percent of T1D patients develop Hashimoto thyroiditis – he and his fellow researchers checked for, and found, the same seasonality of months of birth in children and adolescents with thyroiditis, celiac disease and multiple sclerosis.”  

Deras senaste studie med 107 kvinnor bevisade hypotesen men en större provgrupp behövs för att få ett starkare statistiskt underlag.

”Vi behöver 900 kvinnor och vi behöver också ta reda på om det är ett eller flera virus det handlar om” säger Laron. ”Vi söker nu ett bidrag på $40 000 så att vi kan samla in fler prover. Förhoppningen är att vi kan få 900 kvinnor att ställa upp om ett eller två år, särskilt med tanke på att vi vid Helen Schneider Women’s Hospital i Petah Tikva har ungefär 10 000 födslar per år”. En större summa pengar behövs dock för att undersöka alla prover i laboratoriet.

Foto: Israel21c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*