Waldemar Ingdahl i SvD: ”Sverige kan lära av Israels migrationspolitik”

Foto: Swedish Israeli Friendship https://www.facebook.com/SwedishIsraeliFriendship

Foto: Swedish Israeli Friendship

”På 90-talet tog Israel på kort tid emot omkring en miljon invandrare från forna Sovjet och 100 000 etiopiska judar. Hur lyckades Israel integrera så många migranter?” skriver Waldemar Ingdahl.

Artikeln är en del av en kommande Timbro-rapport där Ingdahl analyserar likheterna och skillnaderna i Sveriges och Israels migrationspolitik.

Läs mer:

Sverige kan lära av Israels migrationspolitik

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*