William Schabas – ordförande för UNHRC:s utredningskommission om Gaza: ”Jag har inget problem med ’ensidig’ rättvisa eftersom det finns en politisk dimension när det gäller denna typ av rättvisa”

Den 11 augusti utsåg FN:s råd för mänskliga rättigheter William Schabas till ordförande för utredningskommissionen om Gaza. I sin roll kommer han att fungera som både domare och jury vad gäller Israel och detta trots att han redan är känd för sin fientliga hållning mot Israel och har anklagat Israel för både krigsbrott och brott mot mänskligheten. Citat och skrivna kommentarer från Schabas visar med all tydlighet att han redan har beslutat sig för vad som gäller när det kommer till Israel. Några av dessa kommentarer innehåller felaktigheter som avslöjar en farlig okunskap när uttalanden från Schabas skall tas för att vara expertutlåtanden.

 

Schabas uttalanden om terrorism och krigsbrott under Assad-regimen i Syria, och även Iran, visar även de på hans partiska och fientliga inställning mot Israel och andra i kriget mot terrorismen.

 

Nedan följer några citat av Schabas som knappast kan leda en opartisk och professionell utredning vad gäller den pågående konflikten mellan Israel och Hamas.

 

Exempel:

 

Att blanda politik och rättvisa är inget problem för Schabas:

”Jag har inget problem med ’ensidig’ rättvisa eftersom det finns en politisk aspekt när det gäller denna typ av rättvisa. Och det är oundvikligt att vi gör politiska val när det gäller vem vi ska åtala.”

 

Schabas har redan slagit fast att Israel begår de värsta brotten:

”Jag skulle ha varit benägen att tala om brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott vilka alla vid olika tidpunkter under dess historia har begåtts av staten Israel.”

 

Med hänvisning till åtal inför ICC sa Schabas:

”Att låtsas att åtalet mot Sudan inte är politiskt är också ett misstag. Självklart är det politiskt. Varför är vi efter Sudans president för Darfur men inte Israels president för Gaza – på grund av politik.”

Kommentar: Israel är en parlamentarisk demokrati och Israels president har en till största del ceremoniell roll och över huvud taget ingen koppling till den militära konflikten med Hamas.

 

När det kommer till uttalanden emot premiärminister Netanyahu kan Russelltribunalen om Palestina i oktober 2012 nämnas:

”Min favorit att sätta i ICC:s docka skulle vara Netanyahu”

Kommentaren gjordes om Gazakonflikten 2009 då Ehud Olmert var premiärminister och inte Netanyahu som då ledde oppositionen.

 

Schabas har vägrat att stämpla Hamas som en terroristorganisation, senast i en intervju för en vecka sedan i israeliska Channel 2 News. Detta trots att organisationen stämplats som en terroristorganisation av bland andra USA, EU, Australien och Kanada.

 

Angående Gazakonflikten 2009:

”Kanske Hamas inte uppförde sig på rätt sätt…men det utmanar på inget väsentligt sätt slutsatsen att Israel brutit mot internationell rätt.”

Konflikten var ett resultat av 8 års raketbeskjutning och andra attacker mot israeliska civila, alltså ett krigsbrott. Under konflikten använde Hamas Gazas civilbefolkning som mänskliga sköldar, ytterligare ett krigsbrott.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*