World Economic Forum: Israel världens näst mest innovativa land

Enligt World Economic Forums Global Competitiveness Report 2016-2017 hamnar Israel på en fin andra plats då de mest innovativa länderna i världen listas. Rapporten rangordnar länderna baserat på tolv olika kategorier som innovation, teknologisk färdighet, högskoleutbildning och så vidare. Vad gäller innovation så är det endast Schweiz som är bättre. Förutom Schweiz och Israel återfinns Finland, USA och Tyskland i topp fem följt av Sverige, Nederländerna, Japan, Singapore och Danmark.

Bland de 138 länder som World Economic Forum undersökt vad gäller konkurrenskraft hamnar Israel på 24:e plats vilket är tre upp från föregående år. Man kan dock särskilt notera att Israel hamnar på plats nummer två både inom innovation och tillgång till riskkapital samt plats nummer tre vad gäller forskningsinstitutioners kvalité, företags investeringar i FoU samt samarbete mellan universitet och industrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*