”Aldrig har jag älskat en stor diktare så mycket” – partiledaren och poeten

I ett kapitel med rubriken ”Vänner för livet” tecknar Per Ahlmark i sin nyutkomna självbiografi ett gripande porträtt av sin mångåriga vänskap med den store israeliske efterkrigspoeten Yehuda Amichai. Ahlmark, som också tolkat Amichais dikter till svenska i den uppmärksammade översättningsvolymen ”Bombens diameter”, skriver inkännande om Yehuda Amichais diktvärld där centrum var Jerusalem, en stad denne besjöng ”desperat och kärleksfullt”.

Kretsen kring Amichai – som också kom att bli Ahlmarks egen – samlade ”israeliska humanister och poesiälskare från hela landet” i en gemenskap som präglades av värme, generositet och humor. Ömhet och övergivenhet strömmade ur Amichais dikter, skriver Ahlmark om poeten som ännu ett decennium efter din död är Israels mest kände diktare i världen – översatt till 33 språk.

Den store poetiske nyskaparen Yehuda Amichai erövrar ständigt nya läsare världen över med sitt enkla och vardagliga men oerhört bildrika och kraftfulla språk, den moderna hebreiska som Per Ahlmark kallar ”Guds slang”. Ahlmarks Amichai-tolkningar har haft den största betydelse när det gäller att introducera den rika moderna hebreiska poesin för en svensk publik. Här finns mycket kvar att upptäcka men Ahlmark sätter ändå Amichai främst – ”aldrig har jag älskat en stor diktare så mycket”!

Mer på bloggen: Selma Lagerlöf, Video: Kulturella vandringsstråk, Konst i Tel Aviv, Hanoch Levin, Israelisk dans, Arkeologi, Ekonomi, Dag Hammarskjöld och den israeliske filosofen

 

 

I media: DN 2, SVD

One Response to "”Aldrig har jag älskat en stor diktare så mycket” – partiledaren och poeten"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Ett känsloladdat möte mellan ambassadören och Per Ahlmark

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*