”Israeliska utbildningsreformer: Låt oss titta på Sverige”

Corinne Sauer tar upp Sverige som exempel i samband med israeliska utbildningsreformer.

Sauer, som till vardags är direktör för Jerusalem Institute for Market Studies, menar att israelisk media och israeliska politiker gärna tar upp Sverige som exempel när man talar om en socialistisk modell som fungerar och där ekonomisk tillväxt går hand i hand med social jämlikhet.

Enligt OECD:s ”Better Life Index” får Sverige bättre omdöme än Israel inom många områden. Varför? Är det därför att Sverige ger varje elev mer pengar? Om så är fallet, kommer man att nå samma resultat i Israel genom att endast öka anslagen? Är det fria skolvalet en lösning?

Läs Corinne Sauers artikel Education reforms in Israel: Let’s look at Sweden

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*