300.000 israeler demonstrerade mot höga levnadskostnaderna i landet

Demonstranternas krav är bla. att momsen på matvaror skall avskaffas och att hyrorna skall sänkas. Den israeliskaregeringen undersöker nu vad man kan  göra för att möta proteströrelsens krav och det israeliska parlamentet (Knesset) har återkallats från sin semester för att debattera frågan. Ett par av proteströrelsens företrädare fick i tisdags träffa medlemmar av premiärministerns ekonomiska råd, som av regeringen fått uppdraget att föreslå möjliga reformer.

När president Peres mötte det Ekonomiska rådet sa han att ”det står inför djupa och omfattande förändringar i det israeliska samhället, den israeliska ekonomin och det israeliska samhällsbygget. Ert mandat är mycket öppet och vittomfattande”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*