Holländska Journalister hoppar av Ship to Gaza

Redan från början märkte de att det var något som inte stod rätt till. Efter att ha anmält sitt intresse att åka med på det holländska fartyget i frihetsflottan så var de tvungna att gå på flertalet möten som var ämnade till att se om de var av det rätta virket för att få åka med då det var så många som hade ville göra så. Det visade sig senare vara falskt då de inte ens kunde fylla båten.

När de väl var på plats så ökade sekretessen. Organisatörerna informerade dem att någon hade läckt information till en holländsk dagstidning och var rosenrasande när hon proklamerade att detta var totalt onödigt då ingen är så öppen som Free Gaza Foundation. När de sedan bad om att få filma den två dagar långa obligatoriska träningen för samtliga aktivister så visade det sig att vissa av dem skulle vara helt slutna. Det var en omröstning bland aktivisterna och journalisterna blev utestängda från dessa sessioner.

När journalister har frågat organisatörer enkla frågor som till exempel om hur resan bekostas eller om det gick att ansluta sin satellitkommunikation till skeppets energiförsörjning så fick de svaret ”Jag vet inte” eller ”jag återkommer om det”.

Till följd av det oärliga beteendet och den dåliga organisationen så har nu de sista två holländska journalisterna hoppat av Ship to Gaza och återvänt hem.

 

Läs deras egna uttalande

One Response to "Holländska Journalister hoppar av Ship to Gaza"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Israels blockad av Gaza är laglig enligt FN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*