38 år av fullständiga diplomatiska förbindelser med Egypten

Fredsavtalet mellan Egypten och Israel undertecknades 16 månader efter den egyptiska presidenten Anwar Sadat historiska besök i Israel 1977.

Huvuddragen i avtalet var ömsesidigt erkännande, upphörandet av krigstillståndet som existerat sedan kriget 1948, en normalisering av förbindelserna och Israels fullständiga återtagande av väpnade styrkor och civila från Sinaihalvön som Israel hade ockuperat sedan sexdagarskriget 1967. Egypten gick med på att lämna området demilitariserat. Avtalet föreskrev också fri passage för israeliska fartyg genom Suezkanalen och erkännandet av Tiransundet och Aqaba-viken som internationella vattenvägar.

Avtalet gjorde Egypten till den första arabiska staten att officiellt erkänna Israel.

Normaliseringen av relationerna mellan Israel och Egypten trädde i kraft i januari 1980. Ländernas ambassadörer var sedan på plats i respektive land i februari samma år. På så vis upprättades fullständiga diplomatiska förbindelser mellan Egypten och Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*