OECD sätter Israel i fokus

I OECDs senaste publikation står den israeliska ekonomin i fokus. Organisationen tar bland annat upp Israels lyckade integration av immigranter (framförallt den ryska migrationen i början av 90-talet), de stora anslagen till forskning och utveckling, det världskända företagskuvössystemet och de vid internationel jämförelse höga utbildningsanslagen.

Man berömmer också Israels höga och jämna BNP-utveckling de senaste åren och dess framsteg inom miljöteknik.

De områden OECD tycker Israel kan förbättra är välståndsskillnaderna i det israeliska samhället. De skriver bland annat att de 20 största företagsfamiljerna äger 30 procent av israels aktiekapital.

Den fullständiga rapporten finns här: OECD 285 Q2 2011

One Response to "OECD sätter Israel i fokus"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Israel spenderar mest på forskning och utveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*