57 goda skäl till varför man skall anställa äldre chefer

Den bästa chefen?

Tvärtemot vad många tror så når man bäst arbetsplatsvitalitet vid 57 år ålder, enligt en israelisk studie.

När chefer i Israel når 40-års åldern är det inte ovanligt att de anses ha passerat sitt bäst före datum, säger Shmuel Grimland från universitetet i Haifa, men han har nu nya bevis på att det faktiskt inte alls är så.

I en ny studie (http://phys.org/news/2012-07-highest-professional-vitality-50s.html) som han publicerat som en del av sin doktorsavhandling har Grimland funnit att chefer inom high-tech och teknikföretag faktiskt når sin topp i den sena 50-års åldern eller tidiga 60-årsåldern varför det kan vara på tiden att företag omprövar sina metoder för att anställa och avskeda. Studien kan mycket väl förändra synen på hur företagsledningar agerar och hur företag i dag köper ut anställda för att gå i pension tidigt.

Förändringen i uppfattningen när man tror att chefer når sin högsta produktivitetsnivå i Israel verkar vara kopplad till en global trend då människor lever längre och har en högre levnadssstandard jämfört med tidigare generationer. Det är därför logiskt att produktivitetsförmågan bör justeras för ta hänsyn till detta.

Grimland säger att han inte var förvånad över de resultat han fann och att de antagligen går att se liknande resultat även i andra länder men att det inte avspeglas i verkligheten där känslan inom high-tech branschen är att det finns vissa problem för äldre.

Studien bygger på 545 intervjuer där Grimland talat med såväl chefer inom den offentliga som den privata sektorn. Vad Grimland fann var att engagemanget för arbetet visade sig vara starkare inom den äldre gruppen. Det fanns också en stark koppling mellan vitalitet och på vilken nivå i företaget chefen befann sig. De personer som uppmättes för hög vitalitet återfanns ofta på högre chefspositioner. Dessa var även minst benägna att lämna sina arbeten.

Grimland menar att de anställdas vitalitet lyfter ett företag och eftersom man nu kan bevisa att vitaliteten håller i sig till åtminstone 60-årsåldern så skulle företag vinna på att ta hänsyn till detta i större utsträckning.

Författaren själv är kanske ett levande exempel på att det han skriver faktiskt är sant. Efter en karriär som statstjänsteman påbörjade han sin avhandling för två år sedan efter att nyligen passerat 60-årsstrecket. Han håller sig i form genom att träna kampsport och rådet han ger till sina medmänniskor i samma ålder är att ”det finns fortfarande hopp”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*