Ambassadör Dagan: Ägna Raoul Wallenberg en tanke idag

Idag, den 17 januari, är det årsdagen av Raoul Wallenbergs gripande av sovjetryska trupper i Budapest 1945. Samtidigt firar vi i år hundraårsminnet av Wallenbergs födelse och världen hyllar samstämmigt hans enastående insats.

Ursprungligen publicerad på Newsmill

Detta ett tillfälle att reflektera kring vikten av undervisning om Förintelsen och lärdomarna från Andra Världskriget. Inte många överlevande finns längre kvar i livet – samtidigt kommer oroväckande signaler från olika länder i Europa om okunskap och intolerans bland våra unga. Därför är det så viktigt att i dagens turbulenta värld fortsätta reflektera kring samlevnad och tolerans med utgångspunkt i Raoul Wallenbergs moraliska föredöme.

Budapest våren 1944 har beskrivits som världens då farligaste plats. Andra Världskriget närmade sig sitt slut samtidigt som Ungern invaderades av Nazi-Tyskland. Bara månader efter att Adolf Eichmann kommit till Budapest hade merparten av Ungerns 700 000 judar utrotats i Auschwitz.

I detta läge anlände en ung svensk diplomat – Raoul Wallenberg – till Budapest på uppdrag av den svenska regeringen. Samtidigt som judeförföljelserna intensifierades allt mer började Wallenberg att tillsammans med Per Anger utfärda svenska skyddspass för stadens förföljda judar. Ett 30-tal hus, vilka förklarades som svenskt statsterritorium, inrättades också i stadsdelen Pest och kom att tjäna som tillflyktsort för 15 000 av stadens judar.

 

Wallenbergs kamp var en kapplöpning mot tiden. Under ständig fara för sitt eget liv kämpade han oförtröttligt mot det nazistiska förintelsemaskineret. När de stora tågkonvojerna började rulla med utrotningslägren som slutdestination så intensifierades Wallenbergs ansträngningar än mer. Han klättrade upp på godsvagnarna fyllda med människor, sprang längs tågen och ställde sig på järnvägsspåren, allt för att kunna dela ut svenska skyddspass till så många dödsdömda människor som möjligt – också under regelrätt beskjutning av tyska soldater. Wallenberg begärde sedan att de judar som hade svenska pass skulle friges och få följa med honom.

När Adolf Eichmann i mitten av januari 1945 börjat förbereda den totala utplåningen av Budapests största judiska ghetto, var det Raoul Wallenberg som lyckades övertala den tyske militäröverbefälhavaren för Ungern, August Schmidthuber, att avstå genom att hota med att han personligen skulle hållas ansvarig. När ryssarna två dagar senare tågade in i Budapest fanns 97 000 judar fortfarande vid liv i stadens båda ghetton – till mycket stor del tack vare Raoul Wallenbergs heroiska insats.

Få länder har gjort så mycket som Sverige för att hålla minnet av Förintelsen vid liv. Det statliga Forum för Levande Historia och de stora internationella kongresserna ägnade minnet av Förintelsen har tjänat som utgångspunkt för en rad banbrytande initiv inom undervisningen kring tolerans och antirasism. Med utgångspunkt i minnet av Raoul Wallenbergs livsgärning har Sverige skapat viktiga modeller för hur samhället kan förmedla öppna och toleranta värderingar inte minst till de unga.

Minnet av Raoul Wallenberg är ytterst levande i den judiska staten med dess många överlevande och inspirerar ständigt nya generationer. Han är hedersmedborgare i landet sedan 1986, har otaliga gator uppkallade efter sig och står även staty i Tel Aviv. Raoul Wallenberg har kommit att stå som en symbol för dem som försvarade det judiska folket under de mörkaste ögonblicken i dess historia och han var en av de första av de många tusen ”Rättfärdiga bland folken” från 45 länder som officiellt hedrats av Israel under de senaste åren 60 åren

Otaliga människor i världen idag har Raoul Wallenberg att tacka för sitt liv – såväl de tiotusentals människor han räddade till livet i Ungern som deras ättlingar i alla led. Som israel känner jag emellertid också stor tacksamhet mot Sveriges regering och svenska folket som förmått hedra både minnet av Raoul Wallenberg och Förintelsens offer genom att låta detta tjäna som bas för undervisning om tolerans och humanism i dagens värld. Det finns inget bättre sätt att föra det omistliga arvet efter Wallenberg vidare, och vi bör alla förena oss i dessa strävanden.

Raoul Wallenbergs kamp för att rädda Ungerns judar utgör ett starkt band mellan Israel och Sverige. Baserat på denna unika, delade erfarenhet har våra båda länder särskilt goda möjligheter att samarbeta för att bevara minnet av Wallenberg och de värden han stod för. Av den anledningen kommer vi i Israel att till sommaren arrangera ett stort internationellt seminarium om hans gärning. Ambassaden här i Stockholm kommer också att inviga en särskild minnesvägg för att hedra Raoul Wallenberg och jag vill uppmana er alla att idag, liksom jag själv, ägna en tanke åt honom och hans budskap.

Benny Dagan, Israels ambassadör i Stockholm

 

Läs mer: DN 2 3 4 5 SVD 2 Världen Idag 2 Newsmill 2 3

One Response to "Ambassadör Dagan: Ägna Raoul Wallenberg en tanke idag"

  1. Marcus  januari 17, 2012 at 15:27

    Tack ambassadör Benny Dagan för dina varma ord om Raoul Wallenberg!
    RW är ett exempel på en sann hjälte som med sitt mod visade att det går att göra skillnad. Det finns all anledning för oss svenskar att uppmärksamma hans gärning på ett speciellt sätt i år. Personligen står han för mig som en förebild på hur man kan leva osjälviskt och besegra det onda med det goda.

    Svara

Leave a Reply to Marcus Cancel Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*