Antik industrianläggning upptäckt i Jaffa

Del av de pressar man hittat i Jaffa. Foto: Israeliska riksantikvarieämbetet

Israeliska riksantikvarieämbetet har upptäckt resterna från en anläggning som användes för att utvinna vätska under den bysantinska perioden.

 

Arkeologiska utgrävningar gjorda av israeliska riksantikvarieämbetet avslöjar hundratals år av historia som ligger gömd under de i dag vältrafikerade gatorna. Vid grävningar på Hai Gain Street upptäckte man nyligen de imponerande resterna av en industrianläggning från den bysantinska perioden som användes för att utvinna vätska.

Liknande anläggningar identifieras normalt sett som vinpressar vilka har använts för att pressa vindruvorna och man tror även att de användes för att producera vin och alkoholhaltiga drycker av andra sorters frukter som växer i området.

Enligt dr. Yoav Arbel, utgrävningschef vid israeliska riksantikvarieämbetet, ”är det den första viktiga byggnaden från den bysantinska perioden som vi upptäckt i den här delen av staden. Att den ligger relativt långt ifrån Tel Yafo adderar helt klart en ytterligare dimension till vår kunskap om den imponerande jordbruksdistributionen i den här regionen under perioden.

Anläggningen, som antagligen kommer från den andra hälften av den bysantinska perioden (500- till tidigt 600-tal e.Kr.), är uppdelad i olika ytor med vit industriell mosaik. På grund av mosaikens täta yta användes den ofta i pressar där man utvann vätska som sedan dränerades till faten.

Det är möjligt att det man nu hittat endast är en liten del av en mycket större anläggning. Om så är fallet är det troligt att de grävs ut senare i år då utgrävningen fortsätter på intilliggande gator.”

Detta arbete kallas i Sverige för uppdragsarkeologi. Enligt det svenska riksantikvarieämbetets definieras det enligt följande: ”Uppdragsarkeologi är de arkeologiska utredningar och undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar.” När en utgrävning är klar och dokumenterad täcks de arkeologiska fynden över och ny infrastruktur kan byggas utan att skada fynden.

De nuvarande utgrävningarna görs i samband med Magen Avraham Compound-projektet som syftar till att utveckla Jaffaregionen genom ny infrastruktur för turism, handel och boende. De gator som just nu berörs är No’am, Magen Avraham, Hai Gaon, Yossi Ben Yossi, Ardon, Ba’alei, Ha-Tosafot och Resh Galuta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*