Israel satsar på ”human resources”

Mina Goldiak, Israels Deputy Chief Scientist, har under några dagar träffat svenskt näringsliv och berättat om israelisk innovation och forskning. Hon gav även en klarsynt beskrivning av Israels situation – ”since we lack natural resources, we invest in human resources”. Mina Goldiak är Deputy Chief Scientist vid Matimop, en myndighet som ansvarar för att främja […]

1200 manifesterade för Israel!

I söndags var det så äntligen dags för manifestationerna för Israel. Det genomfördes två stycken, en i Stockholm och en i Göteborg. Lördagens regn hade som tur var försvunnit och närmare 1200 personer kom till Sergels torg i Stockholm för att fira Israel, träffa vänner och lyssna till talarna. En liten scen som pryddes av […]

Israelisk Inkubatormodell Resulterar i Svenska Startup-företag

För drygt tio år sedan så valde Sverige att kopiera den inkubationsmodell som Israel hade implementerat för att sporra tillväxten av startup-företag. Projektet som fokuserade på teknologiföretag drevs av Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien, Handelsministeriet samt två svenska universitet. De spenderade ett halvår med att studera den israeliska modellen och gjorde sedan små ändringar för att få den […]

Tzemach-rapporten fördubblar gasexport

PM Benjamin Netanyahu har tagit emot Tzemach-kommitténs rapport som utvärderat landets naturgaspolicy. Ändringar i slutrapporten har ökat andelen naturgas som kan exporteras från Leviathan-fältet med 40 procent (från 35-75 procent). Detta förutsätter dock att nya upptäckter görs som kan täcka Israels inhemska behov. Vid överlämningen av rapporten sa premiärminister Netanyahu att gas är en energikälla […]

Sverige och Israel tillsammans i världstoppen

I dagens DN Debatt drar utbildningsminister Jan Björklund paralleller mellan svensk och israelisk forskning. Under den kommande tioårsperioden kommer den svenska regeringen att satsa tre miljarder kronor på elitforskning. Med elitforskning menas att man ska satsa på de allra skarpaste forskarna. Förhoppningen är att detta ska profilera Sverige ännu mer internationellt och leda till tydliga […]

Birgitta Ohlsson inviger Raoul Wallenbergutställning i Tel Aviv

Idag inviger demokratiminister Birgitta Ohlsson den nya Wallenbergutställningen To me there’s no other choice – Raoul Wallenberg 1912-2012 i Tel Aviv. Utställningen kommer att visas till den 20 september. Raoul Wallenberg skulle i år ha fyllt 100 år vilket uppmärksammas på många platser runt om i världen. I Sverige har vi nyss sett invigningen av […]

Israelisk vågkraft till Kina

  Det israeliska företaget SDE Energy bygger i dagarna sin andra vågkraftanläggning i Kina. Att kunna använda havet som energikälla är en idé som forskare runt om i världen dagligen ägnar sig åt. Det talas ofta om vågkraft, tidvattenkraft och saltkraft som möjliga energikällor. Forskningen kring dessa har nått olika långt och i dagsläget är […]

Israeliska studenter i Stockholm för Water Prize-final

Två israeliska studenter, David Rafael Agassi och Bashan Yehezkel samt deras lärare Israel Elyshavich, är i Stockholm för att delta i årets final av Stockholm Junior Water Prize. Agassi och Yehezkel är till vardags studenter vid Torah U’Mada i Jerusalem och deltar i ett program vid Jerusalem College of Technology (JCT) där man ges möjligheten […]

Det nya skolåret blir historiskt

Sommarlovet är slut, både i Sverige och Israel. I Israel har skolsystemet gått igenom några förändringar vilket bland annat gör två miljoner elever historiska. Ett antal reformer i skolsystemet gör att det israeliska skolåret för första gången någonsin inte börjar den första september. Förutom de elever som redan går i skolan inledde 145 374 förstaklassare sina […]

Israelquiz!

Resultat! Det har varit ett stort intresse för vår Quiz och väldigt många svar har kommit in. Rätt svar skulle vara: Chaim Weizmann, 10 stycken har vunnit ett Nobelpris, Döda havet är jordens lägsta punkt (officiella mätningar varierar men rätt svar har givits för intervallet 417-424 m.u.h., diplomatiska förbindelser upprättades 1949-1950, Israel blev OECD-medlem 2010. […]