Ban Ki-moon och Sveriges regering driver samma linje.

Sedan Palestinska Myndigheten valdes in i UNESCO tidigare i veckan så har frågan debatterats flitigt. Mahmoud Abbas, Palestinska myndighetens president,  har sagt att han ämnar ansöka om medlemskap i 16 av FN:s organ. Sverige var ett av de 14 länder som röstade nej till palestinskt inträde i UNESCO. Detta då medlemskap i FN först bör avgöras  på högsta instans, i säkerhetsrådet och generalförsamlingen, innan det ta upp i organ.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har nu gett sin syn på händelserna. I en intervju vid G20 mötet i Cannes sade generalsekreteraren att ”palestinska ansträngningar att bli medlem i fler organ inte är fördelaktigt för varken palestinierna eller någon annan. En stat måste skapas genom fred och Abbas ensidiga handlingar syftar till att skapa en stat utan fred. Utan direkta förhandlingar så kan en hållbar fred aldrig skapas. Israel har av den anledningen uppmanat till direkta förhandlingar de senaste åren, något som förkastats av palestinierna. För att försöka locka dem till förhandlingsbordet så har Israel gjort stora eftergifter såsom att acceptera kvartettens –FN, EU, USA och Ryssland – förslag om att ha 1967 års stilleståndslinjer som utgångspunkt för förhandlingar.

Sveriges regering har följt samma linje som kvartetten och Ban Ki-moon har uppmanat till. Förhandlingar måste komma till stånd och palestiniernas ensidiga agerande gör ingen väl. Carl Bildt skriver på sin blogg att palestiniernas medlemskap i UNESCO var ogenomtänkt från palestinsk sida och kommer att skada dem.

”Den omröstningen tror jag dessvärre kommer att skada såväl UNESCO som Palestina. Och det var en situation som jag har ett intryck av att också Palestina snubblade in i utan att ha tänkt igenom saken ordentligt.”

Likväl så var det mycket olyckligt att EU inte kunde stå enat bakom den väg som de själva har förespråkat. EU har, precis som Israel, sagt att den enda vägen framåt är genom direkta förhandlingar. Trots det så var EU splittrat i omröstningen i UNESCO.

En förutsättning för att nå en hållbar fredlig lösning med två stater sida vid sida är att båda stater känner sig säkra innom de gränser de har. Det är därför ohållbart att skapa en palestinsk stat utan att gränserna har förhandlats. Israels behov av säkra gränser är inte, som det ofta kan tyckas i media, en önskan. Det är ett verkligt behov och om man läser sin historia så ser man vad som händer när Israel inte har säkra gränser. Det är därför av yttersta vikt att palestinierna väljer att återvända till förhandlingar. Utan förhandlingar kan konflikten aldrig lösas.

Läs mer: DN 2 3 4 5 6 7 SVD 2 3 4 Aftonbladet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*