BIBELNS JOB I MODERN TAPPNING – UTMANANDE ISRAELISK DRAMATIK PÅ JUDISKA TEATERN

”Jobs lidande”, en hyllad och omdiskuterad pjäs av den store israeliske efterkrigsdramatikern Hanoch Levin, har i dagarna haft premiär på Judiska teatern i Stockholm. Pjäsen bygger på den bibliska Jobs bok, som med oförliknelig poetisk kraft skildrar den av ödet oförskyllt drabbade människans brottning med sig själv och Gud. Den kontroversielle och samhällskritiske Levin har överfört historien om Job till dagens Israel men behållit det kompromisslösa patos som utmärker den bibliska förlagans uppgörelse med Herren, där Job går till rätta med sin skapare för allt det obegripliga lidandet i världen.

Hanoch Levin skriver in sig i en lång tradition av av samhällskritiskt författarskap i Israel, som har haft stor betydelse för det yttersta vitala offentliga samtalet i landet. Hans sociala patos och rättskänsla har djupa rötter i judisk tradition som ytterst går tillbaka till de bibliska skrifter som han så intresseväckande om- och nytolkar för vår tid. Trots den tidvis chockerande brutala och modernistiska gestaltningen av en Job för vår tid formulerar Levins pjäs om och om igen den evigt aktuella fråga som lidande människor i alla tider ställt sin Gud – VARFÖR?

Recensioner: SVD, SR, DN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*