Björklund och Ohlsson står inte ensamma

I sin artikel idag på Expressen Debatt så behandlar Sveriges vice statsminister och EU-minister palestiniernas planer på att gå till FN för att få ett erkännande av en stat. Precis som de uttrycker det så måste en stat skapas innan den utropas.

”Ett erkännande i FN är nämligen inte samma sak som att en palestinsk stat faktiskt kommer att bildas. Att utropa en stat i FN är inte någon genväg förbi svåra och tuffa förhandlingar mellan pale­stinierna och Israel

Det är nämligen så att en hållbar fred enbart kan uppnås genom direkta förhandlingar där båda parternas önskemål behandlas. När Björklund och Ohlsson nu har gett uttryck för detta så har de ställt sig på samma sida som flera av de större makterna i EU såsom Tyskland och Italien. Hela det palestinska projektet är döfött då även USA har uttalat motstånd mot ett erkännande av en palestinsk stat i nuläget och har därför lovat att lägga in sitt veto i säkerhetsrådet. Detta ligger helt i linje med vad utrikesminister Carl Bildt tidigare sagt. Så länge det inte finns en palestinsk stat så är det lönlöst att erkänna den, sade Bildt till Jerusalem post i mars.

Det är inte bara i väst som stater motsätter sig erkännandet. Även i arabvärlden så ställer många sig skeptiska. Jordanien har uttryckt sitt motstånd och den kuwaitiska tidningen al-Watan skrev i en ledare att farorna är stora om man utropar en palestinsk stat för tidigt. Mest slående är ändå att det palestinska ledarskapet är splittrat på frågan. Projektet är president Mahmoud Abbas hjärtebarn och har sin grund i ett ultimatum han ställde mot Israel för att få en bättre förhandlingsposition. Palestiniernas premiärminister Fayad har öppet och i samtal med högt uppsatta amerikanska kongressledamöter uttryckt sin reservation för initiativet och sin oro över de negativa konsekvenserna det kan få för den Palestinska Myndigheten och anser liksom Björklund och Ohlsson att en stat måste byggas innan den utropas.

Det bör understrykas att frågan som diskuteras inte handlar om upprättandet av en palestinsk stat utan snarare om de medel man använder för att uppnå detta mål. Israel står fast vid sin strävan efter fred och har genom åren tagit en lång rad steg för att uppnå det målet. Under de senaste decennierna har Israel visat sig villigt att förhandla om land mot fred, t ex när man lämnade Sinaiöknen för fred med Egypten och när man lämnade Gaza och Södra Libanon.Det Björklund, Ohlsson, Bildt och många andra har sagt står kvar. För att en stat ska utropas så måste den först finnas.

 

3 Responses to "Björklund och Ohlsson står inte ensamma"

 1. Lauri  september 14, 2011 at 15:17

  Israel begår folkrättsbrott DAGLIGEN mot palestinierna, i och med sin ”säkerhets” mur som berövar 4 miljoner palestiniers frihet. Det är en krigshandling och även ILLEGAL! Bosättningen är ILLEGAL och lika mycket en krigshandling. Precis som hanteringen av ship to gaza manifestationen var en krigshandling då mord förekom på INTERNATIONELLT vatten. ”Israel lämnade trots allt gaza”. Ja, de gjorde dem, bara för att komma tillbaka? Fred in my ass. Ville Israel ha fred skulle den ha kommit för 20 år sedan när ”fredsprocessen” kom igång.

  Svara
 2. Lauri  september 14, 2011 at 15:18

  inte för att ni någonsin skulle publicera min kommentar!

  Svara
 3. admin  september 16, 2011 at 09:45

  Hej Lauri,

  Vi modererar inte kommentarer efter politiskt innehåll utan enbart för att undvika spam samt kränkande kommentarer. läs gärna våra kommentarsregler på: http://israelidag.se/kommentarsregler/

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*