Chip ska reducera strålning från mobiltelefoner

Många oroar sig över strålningen från mobiltelefoner. Nu är en lösning på väg. Den israelfödde forskaren Haim Einhorn har uppfunnit ett chip som ska reducera den elektromagnetiska strålningen med upp till 80%. Produkten kallas Bodywell Chip och testas just nu i amerikanska laboratorier. Konceptet har funnits en längre tid, men har inte varit vetenskapligt testat. Nästa steg framöver är att få mobiltelefontillverkare att installera chipet i telefonerna innan de lämnar fabriken. För närvarande kan chipet köpas via EZ Technologies som tillverkar det.

– Det största intresset för Bodywell kommer från Latinamerika, säger Haim Einhorn. Men jag ser chipet som ett uppdrag ur ett folkhälsoperspektiv, snarare än som affärer. Människor måste få veta att det finns något som kan skydda mot mobilstrålning.

Läs mer på Bodywell Chip Aims to Reduce Absorption of Harmful Phone Radiation

One Response to "Chip ska reducera strålning från mobiltelefoner"

  1. Einar Lindahl  maj 10, 2013 at 15:17

    Av innehållet i notisen och den bifogade länken går det inte att dra några relevanta slutsatser om vad som ligger till grund för en reduktion av den absorberade effekten av radiofrekvent strålning med detta ”chip”. Eventuella pågående patentansökningsärenden borde på det här stadiet inte hindra att mer information publiceras, till exempel på den utpekade hemsidan.
    http://www.bodywellchip.com/product/bodywell-chip ger inte heller någon information om funktionsprinciper, men antyder att funktionen liknar det som används för att neutralisera oönskat eller skadligt buller (ljud).
    Om jag skulle gissa, så kan det här fungera genom att chipet skickar ut strålning, som åtminstone delvis släcker ut strålningen från ursprungskällan i en liten, nära volym, som då bör inkludera huvudet. Eftersom chipet arbetar passivt, blir det beroende av inkommande strålning för att generera den komplementära strålning som delvis släcker ut primärstrålningen. Då uppstår andra frågor, till exempel hur distributionen av primärstrålningen och den utsläckande strålningen ser ut i den närliggande volymen som ska skyddas. Det primära strålningsfältet är starkt korrelerat till den antennkonfiguration som används.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*