Dag Hammarskjöld och Israels Martin Buber En filosofisk vänskap

I dagarna är det 50 år sedan FN:s Generalsekreterare Dag Hammarskjöld störtade med sitt plan i Ndola i Nord-Rhodesia. Med sig på resan hade Hammarskjöld ett exemplar av den store judisk-israeliske filosofen Martin Bubers banbrytande verk ”Ich und Du” – ”Jag och Du”. Hammarskjöld, djupt gripen och berörd av Bubers s.k. dialogfilosofi, arbetade på planet vidare med sin svenska tolkning av Bubers magnus opus. De handskrivna sidorna av Hammarskjölds översättning bärgades ur flygplansvraket.

Martin Bubers stora filosofiska inflytande på Hammarskjöld framgår tydligt av den svenska Generalsekreterarens klassiska tankebok Vägmärken och den personliga vänskapen mellan de båda kom att bli ett av de viktigaste inflytandena på Hammarskjöld under hans sista år. Förutom en rik korrepondens resulterade kontakterna mellan Hammarskjöld och Buber också i ett antal möten mellan de båda. Hammarskjöld sökte upp Buber i dennes hem i Jerusalem och de båda möttes även på Hammarskjölds kontor i Förenta Nationerna.

Det finns all anledning att påminna om den unika vänskapen mellan två av 1900-talets ledande tänkare och fredskämpar liksom att en av förra seklets stora svenskar i världen betraktade en judisk filosof från Israel som sin andlige och moraliske vägledare.

Mer på bloggen: Selma Lagerlöf, Video: Kulturella vandringsstråk, Konst i Tel Aviv, Hanoch Levin, Israelisk dans

FN Foto Buber och Hammarskjöld

Läs mer: DN 2 3, Expressen SVD 2 3 4 5 6 7 8 9 IDG

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*