Dags att rena inomhusluften

Det israeliska start-up företaget Better Air har utvecklas BioZone, ett system som ger byggnader bättre möjligheter att stå emot bakterier, mögel och kvalster.

Det finns i dag en världsomfattande förändring angående vår förståelse för hur man bekämpar bakterier. Istället för för att döda bakterier med antibakteriella medel och antibiotika börjar fler och fler använda probiotika (alltså ”bra” bakterier) för att bygga upp ett bra immunförsvar mot ”dåliga” bakterier och därigenom även utveckla en bättre hälsa och matsmältning.

Det israeliska företaget Better Air har utvecklat en idé som går ut på att man stärker immunförsvaret genom probiotika men tillämpar det på inomhusventilationen.

Systemet som fått namnet BioZone är laddat med flera miljoner helt säkra “bra” bakterier. Systemet sprider sedan, med inomhusventilationen, probiotika till de platser som är grogrund för mögel, kvalster och dålig bakteria. Det hela baseras på bakteriereproduktion vilken utgår från att endast ett visst antal bakterier kan finnas på en viss plats. Genom att tillföra bra bakterier hämmar man de dåliga bakteriernas tillväxtmöjlighet och resultatet är färre sjukdomar, infektioner, allergier och till och med mindre illaluktande armhålor.

Yuli Horesh, en av grundarna, säger att ”vi står inför ett paradigmskifte här. Personligen tycker jag om att ta tag i saker som går att förändra och förutom det ansvar jag har för mina fem barn så vill jag gärna arbeta för att göra världen till en bättre plats. Jag är fast besluten om att vi förtjänar att kunna välja vår inandningsluft men vi står samtidigt inför ett stort problem då ingen egentligen vet hur stora problemen i våra byggnader är. Jag känner personligen människor som blivit sjuka efter att ha inandats patogener (något som framkallar sjukdom)”.

Ut med det ”dåliga” och in med det ”goda”

”Sick building syndrome” är kontroversiellt men samtidigt ett väldokumenterat fenomen i västvärlden. Det kan ofta leda till icke-specifika syndrom som ögonproblem, klåda och halsont. I vissa fall försvinner besvären när man lämnar det problematiska områdena men i vissa fall kan symptomen förvärras och bli kroniska.

Anledningen till detta är att de mekaniska system som för in den filtrerade utomhusluften inte uppmuntrar till rätt sorts bakterietillväxt. ”Människor har för länge koncentrerat sig på att döda bakterier vilket tyvärr endast gjort dem starkare och starkare. Vi måste sluta upp med att döda bakterier genom att använda anti-bakteriella medel och antibiotika. Allt som heter ’anti’ måste helt enkelt upphöra”, säger Horesh.

När man tänker på det faktum att det alltid finns goda och dåliga bakterier varför skulle man inte kunna kontrollera vilka som skall dominera?

Horesh förlorade sin mormor efter att hon ådragit sig en ovanlig sjukhusbakterie. Detta var en bidragande orsak till hans beslut att utveckla ett system för att rena inomhusluften på sjukhus. Efter fyra års forskning och utveckling håller man nu på att installera BioZone på sjukhus i Israel. Ytterligare ett system håller på att installeras på köpcentret Dizengoff Center i Tel Aviv och ett Hiltonhotell i Storbritannien står på tur.

Förutom att utveckla omfattande skräddarsydda system för sjukhus, köpcentra och stora kontorsbyggnader arbetar Better Air även med att utveckla så kallade ”plug-and-play”-system som monteras bredvid din vanliga luftkonditionering eller fläkt. Den kommer att reducera antalet allergiframkallande kvalster och luktproducerande bakterier. Förhoppningen är att produkten kommer att finnas tillgänglig i slutet av året och kosta ett par tusen.

Möjligheten finns även att utveckla systemet till mobila enheter vilka då skulle kunna användas på bussar och flygplan eller andra inomhusmiljöer där ventilation behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*