Deceniets säkraste investering

När Bloomberg släppte sin Riskless Return Ranking så stod det klart att Tel Avivs TA-25 index har haft den bästa avkastningen de senaste 10 åren. Avkastningen från TA-25 var 7.6% efter att ha justerat för volatilitet. Detta var högst av de 24 utvecklade stater som ingick i Bloombergs Benchmark indexes. Israel hamnade därmed över Hong Kongs Hang Seng Index (HSI) som var näst bäst med en riskjusterad avkastning på 6.7 % och Norge som hade den högsta totala avkastningen.

Israel har varit en säker investering det senaste decenniet trots att det ständigt har varit hot om krig. TA-25 fortsatte stabilt under kriget mot Hezbollah 2006, då Warren Buffet gjorde sin första investering i landet vilket även var hans första investering utanför Israel. När krigets skugga åter igen lade sig över landet två år senare så hade det inte någon större inverkan helller.

Israels ekonomi har fortsatt växa under ledning av Israels centralbankschef Stanley Fisher. Under förra året så växte den israeliska ekonomin mer än dubbelt så mycket som USA:s. Tillväxten väntas öka under de kommande åren då internationella investerare köper upp lokala företag samt storföretag som Apple och IBM fortsätter köpa israeliska start up företag och drar nytta av landets innovationskapacitet.

2011 hade israel en tillväxt på 4.8% och under de fem föregående åren hade landet en genomsnittlig tillväx på 4.2%. När den israeliska valutan shekel 2008 nådde sitt högsta värde på 12 år så började centralbanken köpa upp utländsk valuta för att hjälpa landets export vilket utgör 40% av BNP. Detta ledde till att centralbankens reserver mer än dubblades.

Det israeliska indexet hade en avkastning på 161% inklusive utdelningar under det senaste decenniet vilket är det tredje högsta i Bloombergs mätning. Detta kombinerat med den låga volatiliteten, landets innovationskapacitet och tillväxt gör Israel till en utomordentlig investering.

 

 

 

 

Läs mer: DN 2 Affärsvärlden 2 3 SVD

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*