Delegationsbesök från Keren Shalem – Shalemfonden

Delegationen hos Alfa för att lära sig om IPS-projektet

Under veckan har en delegation från Keren Shalem varit på plats i Stockholm.

 

Keren Shalem, som betyder Shalemfonden, skapades 1983 och syftar till att ge omfattande stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. I år firar fonden 30 år och man har utvecklats till att årligen bidra till ungefär 200 projekt runt om i Israel. Projekten är oftast ett samarbete mellan socialdepartementet, representanter från lokalavdelningar i kommuner och andra fonder. Omsättningen är årligen cirka 65 miljoner euro.

Riva Muskal, CEO för Shalemfonden

Programmet under Stockholmsbesöket var omfattande och man besökte bland annat MISA, ALFA samt olika projekt vid stadsdelsförvaltningar.

Misa är ett företag som hjälper personer med arbetshinder. Genom att ge individuellt stöd och kartlägga arbetsförmågan kan man hitta arbeten som passar och där personen trivs. En stor del av verksamheten kommer på uppdrag från kommuner och Arbetsförmedlingen genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

 

Delegation fick möjlighet att träffa flera av de personer som Misa arbetar tillsammans med. Josef arbetar i dag på en bokhandel där han fått fast anställning vilket han är mycket glad för. Han är även passionerad AIK:are och väl förtrogen med Maccabi Haifa. På företaget Xaar träffade delegationen Maria som arbetar några timmar varje dag och har stöd av en personlig assistent. Hon verkar trivas riktigt bra och de anställda beskriver henne som en frisk fläkt. På Best Transport träffade man Mikael som är autistisk. Alla är nöjda och glada över att ha honom på arbetsplatsen och han jobbar nära en av de anställda på lagret.

Delegationen besöker Bambi för att lära sig om deras metoder.

Alfa är ett projekt inom Stockholms stad som ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet, som är tvåårigt och har stöd av Europeiska socialfonden, syftar till att pröva den så kallade IPS-metoden (Individual Placement and Support) vilken lett till goda resultat i andra länder. Projektet vänder sig till dem som har någon form av psykisk funktionsnedsättning, är mellan 18-64, bor i Stockholm stad samt står utanför arbetsmarknanden men vill börja arbeta.

Hittills har över 600 personer utnyttjat det. I Sverige testar man IPS i 32 olika städer runt om i landet och alla får 35 miljoner för att testa metoden.

 

Delegationen var mycket imponerad över vad de såg i Sverige och särskilt imponerad var man efter ett besök vid aktivitetscentret Bambi i Bromma – ett föräldrakooperativ där man tar hand barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Det var en mycket imponerande verksamhet. Läs mer om dem här.

Summering av besöket och diskussion tillsammans med ambassadör Bachman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*