Demokratier enas mot Iran

EU:s medlemsnationer, USA och flertalet andra nationer Har nu gått samman och intensifierat sanktionerna mot Iran. Detta med anledning av landets olagliga kärnvapenprogram. Trots att den Islamiska revolutionära staten hävdar att de enbart försöker framställa kärnkraft men IAEA, FN:s atomenergiorgan, har hittat många spår som tyder på att Iran är mycket nära att framställa en atombomb.

Irans medgivande att de anrikar uran till 20% i en underjordisk anläggning i närheten av den för muslimska heliga staden Qom är mer eller mindre ett erkännande att de ämnar skaffa kärnvapen. Detta då kärnkraft enbart kräver en att uranet anrikas till 2-4%.

Den Iranska diktaturen som våldsamt förtryckte den inhemska oppositionen under och efter presidentvalet 2010 hjälper nu den syriska regimen att göra det samma. Under de senaste månaderna så har det iranska stödet bidragit till tusentals civila dödsoffer. I ett försöka att behålla sin maktposition gör sitt yttersta för att stödja

Shiamuslimska regimer såsom den Syriska samt att stödja shiitiska grupperingar i övriga arabvärlden. En av de platser där denna maktkamp mellan Sunni och Shia är tydligast är i Irak där det sekteriska våldet sliter landet i tu.

Hotet som ett kärnvapenbestyckat Iran utgör har skapat en mycket ovanlig allians. Det är mycket sällan man ser USA, EU, Israel, Saudiarabien samt övriga Arabförbundet enas kring ett gemensamt mål. Då hela regionen skulle vara tvungen att leva i skuggan av ett iranskt kärnvapenhot så är detta en mycket angelägen fråga för hela världen.

Det är mycket glädjande att se att EU har valt att agera efter en moralisk och fredsintresserad kompass snarare än en ekonomisk. Det är väl känt att flertalet europeiska stater har importerat, och fortfarande importerar, iransk olja. Att dessa stater valt att agera mot Iran under dessa svåra ekonomiska förutsättningar är ytterligare ett tecken på sakens vikt för den geopolitiska situationen.

Nu återstår för de demokratiska stater som har enat sig för att stoppa Irans nukleära ambitioner att upprätthålla sanktionerna samt att övertyga de stater som fortfarande motsätter sig sanktioner.

Läs mer: DN 2 3 SVD 2 Världen Idag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*