Demonisering för oss inte närmare fred

En viktig del av biståndsarbete är att bygga för framtiden och skapa långsiktiga lösningar. Detta gäller såväl nödhjälp och rekonstruktion som fredsbyggande. Det är också väldigt viktigt vad det gäller informationsarbete.

En del av att nå fram till en hållbar fred i en långdragen konflikt är att förbereda befolkningen för fred. Om befolkningen fortfarande tror att de kan få alla sina krav uppfyllda och inte behöver göra några eftergifter så kommer de aldrig heller vilja kompromissa. Det samma gäller synen på motparten. I fall av utdragna konflikter så skapas alltid en vanföreställning av motståndaren. För att kunna uppnå fred så mesta dessa bilder brytas ned och alla parter måste rannsaka båda sina egna handlingar och motpartens. Kanske vi inte gjorde allt rätt, kanske de inte har fel i allt de gör, tycker och vill.

SIDA har genom sitt bidrag till Palestinagrupperna (PGS)  tyvärr motarbetat denna process. Deras publikation går bortom att vara ensidig. Den är rent av demoniserade, illvillig, felaktig och propagandistisk. Ett av PGS favoritvapen är att kalla Israel för en Apartheidstat. Förutom att detta är lögnaktigt då arabiska medborgare i Israel har fullständiga rättigheter (läs en djupare analys av Richard Goldstone här) så förringar det lidandet av de som förtrycktes av apartheidsystemet i Sydafrika.

När biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserar SIDA:s bidrag till PGS är det inte för att SIDA generellt sett gör ett dåligt jobb. SIDA själva har sagt att denna publikation inte är i linje med vad de står för. Carlsson försöker med rätta få SIDA att arbeta med det de bör göra, nämligen att öka världens välstånd och förbättra livet för utsatta människor runt omkring i världen. Spridandet av nidbilder kommer bara göra situationen mer svårlöst.

PGS går rakt emot den rådande synen i världen och försöken att återstarta fredssamtal. I strid mot vad Kvartetten – EU, FN, Ryssland och USA – har uttryckt så förespråkar de BDS, bojkotter mot Israel. Något som är oresonligt såväl som skadligt för processen såväl som parterna.

Vi har vid upprepade tillfällen under den senaste tiden hört förkastliga jämförelser som demoniserar Israel. Det är på tiden att tillämpa rationalitet och skapa en nyanserad bild istället för att kasta klicherar och starka ord. Bara genom förståelse för varandra kan folk komma närmare varandra och först då kan en långsiktig lösning skapa. Nidbilder och ensidig propaganda fungerar som en kil som separerar och försvårar fredsarbete.

 

Läs Mer: DN 2 3 4 SVD 2 3 4

One Response to "Demonisering för oss inte närmare fred"

  1. Pingback: SIDA-medel till krigspropaganda « Nyhetsmixern

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*