Det brittiska ”erkännandet av Palestina” – symbolisk handling av oppositionen med få praktiska konsekvenser

Efter att ha läst några rubriker i svenska medier kan man lätt tro att Storbritannien erkänt Palestina. Vad är det som har hänt?

I en omröstning i det brittiska Underhuset röstade 274 för ett erkännande och 12 emot. Totalt sitter 650 ledamöter i Underhuset vilket alltså betyder att 364 ledamöter inte ens kom till omröstningen.

Det är en symbolisk handling med få praktiska konsekvenser. Omröstningen initierades av Labourpolitikern Grahame Morris och enligt vad den brittiska tidningen The Telegraph skriver så var det ett omfattande arbete att få Labourpolitikerna på plats. Tillsammans har oppositionspartiet Labour 255 platser i Underhuset. Även inom partiet uppstod dock viss debatt då ledamöter blev tillsagda ”hålla sig borta” från Underhuset och inte rösta emot förslaget då ”motionen representerar partiets hållning i frågan”.

Resultatet blev alltså skralt. Inte ens hälften av parlamentsledamöterna kom till omröstningen och Labour kritiserades av sina egna representanter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*